Weblog

Bootvluchtelingen Middellandse Zee

woensdag 07 februari 2018

Wat beweegt de Nederlandse, de Europese politiek en de internationale hulporganisaties bij de huidige catastrofale bootvluchtelingenproblematiek op de Middellandse Zee? Sinds begin 2014 zijn naar schatting 15.000 migranten verdronken (bron: Missing Migrants). Het overgrote deel vertrok vanuit Libië. Nauwelijks is er aandacht voor preventie van dit drama. Komt het gevoerde beleid, dat vooral passief afwachten is tot mensen op gammele bootjes stappen, voort uit racistische desinteresse? Of zien politieke partijen vluchtelingen als een rijke bron van potentiële stemmen? Langs verschillende wegen onderzoekt de stichting vanaf april 2015 of NGO's als bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen en of Europese organisaties als de Europese Commissie, met name eerste vice-voorzitter Frans Timmermans, aangeklaagd kunnen worden voor schuldige nalatigheid de dood ten gevolge hebbende. Want waarom wordt er niet officieel gewaarschuwd voor de enorme grote gevaren? Dat wordt immers ook gedaan voor besmettelijke ziekten en riskante situaties in het verkeer. Ook gaat de stichting na of er sprake is van uitlokking. De Italiaanse Officier van Justitie Carmelo Zuccaro in de stad Catania onderzoekt of er rechtstreeks telefonisch contact is tussen de mensensmokkelmaffia in Libië en hulporganisaties net buiten de territoriale wateren. De EU-grensbewaking Frontex opperde eerder de suggestie dat de hulporganisaties doormiddel van lichtsignalen de boten met migranten gidsen en zo de smokkel bevorderen, met alle risico's van verdrinkingen.

Op vrijdag 21 april 2017 is er aangifte gedaan bij de Landelijke Recherche op het politiebureau in Den Bosch namens tientallen nabestaanden van slachtoffers uit Mali. Dood door schuld, artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht, wordt eurocommissaris Frans Timmermans verweten en de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen idem dood door schuld, uitlokking en mensensmokkel, artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht. Ook is verzocht onderzoek te doen naar schepen van NGO's, zoals van de Duitse hulporganisaties Sea Watch en Jugend Rettet, die varen onder Nederlandse vlag. Het Landelijk Parket heeft op 16 juni 2017 laten weten dat de zaak 'in behandeling' is genomen. Op 3 augustus 2017 heeft de betrokken Officier van Justitie medegedeeld dat er een 'oriënterend feitelijk onderzoek' loopt. De zaak is, zo stelt zij, 'ingewikkeld' en 'er is contact met de Italiaanse autoriteiten'. Op 6 oktober 2017, bijna zes maanden na de aangifte, laat het OM weten dat de zaak 'nog volop in onderzoek' is. 'Het vergt de nodige tijd door het internationaal niveau van de informatieverzameling.' Op vrijdag 15 december 2017 heeft de stichting een 'aanvullende aangifte' gedaan op de eerdere aangifte van 21 april 2017. In de eerste vijf weken van 2018 zijn opnieuw zo'n 390 mensen verdronken. 

Voor bijkomend onderzoek ter plaatse en ondersteuning door bekwame advocaten bij de aangifte tegen Frans Timmermans en de NGO's blijft uw hulp essentieel. Doneer via de site O-O of via crowdfundingpatform Kentaa (NIEUW!!!).

 

Voor de goede orde: bewustwording van het vele lijden voor de nabestaanden en het dodelijk politiek fatalisme zijn belangrijke redenen voor de inzet van de stichting in deze zaak. Het eindoordeel of een organisatie dan wel een persoon schuldig is, laten we over aan de rechter.