Weblog

Inleiding

DE LAATSTE ACTIE: BOOTVLUCHTELINGEN

Wat beweegt de Nederlandse politiek en hulporganisaties bij de huidige catastrofale bootvluchtelingenproblematiek op de Middellandse Zee?  Zo'n 3.000 mensen zijn in zowel 2014 als 2015 verdronken en velen wachten dit lot. Nauwelijks is er aandacht voor preventie van dit drama. Wanneer er voldoende geld is opgehaald laat de stichting een jurist onderzoeken of NGO's als bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen, Amnesty International, Stichting Vluchteling en/of politieke partijen en/of Europese organisaties als de Europese Commissie in casu vicevoorzitter Frans Timmermans dan wel Afrikaanse staten aangeklaagd kunnen worden voor schuldige nalatigheid de dood ten gevolge hebbende. Want waarom wordt er niet officieel gewaarschuwd voor de enorme grote gevaren? Waarom wordt er een politiek gevoerd die mensen blijft verleiden om enorme risico's te nemen?


Waarom was er tot 1979 niemand speciaal verantwoordelijk om Nederlandse oorlogsmisdadigers op te sporen? Omdat er te weinig prikkels waren, aldus officier van justitie Paul Brilman destijds. Zo kon het gebeuren dat tientallen grote misdadigers vrij rond liepen en hun zaken verjaarden.

Het doel van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden is onbekende en vergeten oorlogsmisdaden waarbij Nederlanders of in Nederland wonende personen betrokken zijn -als dader of slachtoffer- in de publiciteit te brengen en te houden. Wij willen de "prikkel" zijn waardoor schuldigen hun straf niet ontlopen of hun misdrijven kunnen vergeten.


Dat aandacht voor oorlogsmisdadigers een belangrijke aanzet voor arrestatie en berechting kan zijn blijkt onder meer uit de zaak tegen Frans van Anraat, Saddam Hoessein's persoonlijke leverancier van strijdgassen, aan de zaak-Zorreguieta, de medeschuldigheid bij verdwijningen tijdens het Argentijnse militair regime (1976-1983) door Jorge Zorreguieta en de actie 'Nu of Nooit' naar de laatste ongestrafte SS-bewakers van Nederlandse concentratiekampen.


---------