Weblog

Jaarrekening

Verantwoording

Vrijwilligers bestieren de stichting. Er gaat geen geld naar honoraria, kantoorhuur, onnodige consumpties en dergelijke. Het overgrote deel van de inkomsten wordt aangewend voor advocaten en onderzoek ter plaatse. Verder zijn er de kosten van de postbus en het technisch bijhouden van de site. Accountantsrapport/jaarrekening is in handen van lid NOAB.

Met name dank aan onder andere de volgende vriendelijke donoren (boven € 10 ivm vele werk) per 26/01/2019:

€ 15,-- M.L.; T.L.; E.L.J.L.; T.B.; C.de S.; E.V.; M.B.; (T.M.B. per maand).; G.B.; M.B.; R.D.; G.H; msj. K.

€ 19,45 M.; M.W.; K.B.; S.K.; G.L.; G.A..L.; G.A.L. 

€ 20,-- H.J.P.; W.T.C.; C.K.; C.J.B.; A.V.; T.K. te H.per kw.; B. van N.G. meerdere malen; M.F.M.M-C.; H.S.; E.S.; E.J.V.; M.H.; O.L.H. van H.; J.M. eo; J.K.; S.A.; F.H.; A.J.E. van D.;G.T./A.T.T-K. per kwartaal); 

€ 25,-- J.S.; R.O.A.L.; D.en/of R.; T.A.;F.J.vd M.;N.B.G.;A.K.G.;N.B.-G.;V.P. vd. B.C.v.H.; G.M.; A.S.; B.M.; H.W.L.; G.C.J.; W.S.K.; M.R.; J.J.B.; E.J.Z.; G.H.K.; N. van B.-S..; M.de J.; J.A.E. van D.; R.D.; M.P.S.; J.A.S.; A.P.J.H.; A.M.H. de W-S.; W.F.K.; A.C.V.; A.de J.; G.G.; L.B.; R.L.; J.P.F.G.M.S.; S.D.; R.S.; N.J.T.D; P.N.; M.R.;A.C.J.R. (met regelmaat);M.R.;

€ 30,-- B.J.F.M.G.

€ 35,-- G.J.H.; J.H. vd O.; H.S.; F. C.W.G.; D.F.J. van H.; W.S.;T.P.M. van L. 

€ 40,-- V.v D.; W.J. van M.; 

€ 45,-- T.M.B

€ 50,-- J.E.B.; P.J. de J.; J.E.B.; W.C.A.S; P.C.N.; E.O. Te L.; A.H.C.M.; P.M.; A.L.B.; P.A.G.;D.J.; A.W.S.; D.vd L.K.; J.R.; F.A.G.; T. van H.; R.M.; A.C.J.R.; O. van Z.; M.J.V.; N.B.; N.A.W.; M.R.-B.; S.R.B.; J.M.A. A.-V.;H.L.; D.A.J-E.P.Z.; H.vd H.; E.V.; J.D.; C.M.; J.W.; R.V.; E.V. 

€ 80,-- LEF.

€ 100,-- C.J.M.M.; L.G.M.; T.X.L.S.; M.S.; B.H.; H.vd.B, A.M.E.D.; W.G.K.; A.de J.; G.J.M.; G.M.V.; E.S. CJ.; R.S.eo.; A. van D.; E.P.; D.W.P.; J. de J.; W.B.

€ 123,50 F.v.D.

€ 100,-- J.de J.; J. van D.; D.S. K.T.bv.; A.van G.; R.C.H.;P.K./M.K-W.

€ 150,-- H.v.H.; E.D.G.C.; W. van E.; V.bv.

€ 200,-- A.G.

€ 250,-- P.J.L. ('een uur advocaatkosten'); E.N.; C.J.M.M.; L. de W.; M.W.

€ 400,-- T.O.D.A.Y.

€ 500,-- H.S.; V.P.bv.; 

€ 750,-- C.v.W.

€ 1.000,-- O.B.V.; M.B.bv.

€ 2.500,-- T.K. te P.  

Verder speciale dank aan B.W. te M.; E.B te A.; st.S.d.J. te A. voor steun WO2-onderzoek.

+++ 

Hierbij een ouder overzicht van donaties van de crowdfunding-project die is gestart op 5 november 2012.

Overzicht met stortingen tot en met €10,--

B. v. O. te D. H.Z. te V. ; J.O. & I.O; W.B. te K.; A. d. O. te A.; A.K. te G.;U.M. te E.; B.H. te V.; K. B. te B; J.H; G. v. E. te A.; S. V. A. en c. S. te S. ; W.V. te U.; R.B. te F.; M. v. D. te A.; F en C. te A; C.S.; R.P. te D.H.; M.v.D. te A; J.S. te D.B.; A.P. te O.; T.F; A.de B.D..

Boven €10,--

M. d. B. te B. 15,--; A.P. te B. 15,--; G.V. te E. 15,--; M. K. te G. 15,--; A.W. te A; T.&M. E. te W. 15,--; H. R. en R.J. te A. 20,--; R. d. J. te V 20,--; E.A. te DB 20,--; fam. T.-K. te H maakt ieder kwartaal 20,-- over;  E. v. H. te A. 25,--; E. t. B. te R. 25,--; M.T. te Z. 25,--; A. d. K. te A. 25,-- W. B. te H. 25,--; J. v.d. B. te W. 25,--; P.K. & S.L. te O. 25,--; E.S. 25,--; F.E-B 25,--; L.P. te J. 25,--; B.M. te F. 25,--; J.H. te F. 25,--; A.V. 25,--; J.H. te A. 25,--; A. ter B. te D. 25,--; B.K. te B. 25,--; H. & V. te D. 25,--; C.v.H 25,--; N. v. N. te R. 30,--; H. V. te A. 40,--; M. M. te A. 40,--; C.H. te M.K. 40,--;T.L. te H. 40,--;  P.H. te F. 50,--; A. P. 50,--; P. L. te B. 50,--; C.K. 50,--; R.H. 50,--; E.A. te E. 50,--; H.K.-H. te R. 50,--; M.P. te H. 50,--;E.van V & J.A. 50,--; D.S. te A. 50,--; R.H. te L. 50,--; V.van D. 50,--; NRG te G. 50,--; A.&J. te B. 50,--; G.O. te Z. 80,--.

Vanaf €100,--

R. de B. te B. 100,--; R. de B. te D.H. 100,--; F.B. te A. 100,--; P.S. & Y.P. te A. 100,--; R.D. te G. 100,--; J. v V. te A. 100,--; L.v O. 100,--; I.K. te H. 100,--; T. S. 100,--;J.V.& V.V. 100,--; H.P & D.T te A. 150,--; E.vd H. te A. 150,--; F. van D. te A. 150,--; G.A. te A. 200,--; Gebr. B. 200,--;  M.B te D.H. 300,--; E.S.T. te A. 500,--; NRG te G. 1.000,--.

++

Omdat de belastingdienst het graag wil, hierbij het jaarrekeningoverzicht.

Saldo op 31-12-2013     € 13,95

Saldo op 31-12-2014    € 290,68

Saldo op 31-12-2015  € 3.170,89

Saldo op 31-12-2016  € 1.968,76

Saldo op 31-12-2017  € 4.208,73 

Saldo op 31-12-2018 €-± 2.000,--