Weblog

Prikkels

"Weinig prikkels", noemde officier van Justitie P.M. Brilman1de reden dat tot 1979 geen speciale functionaris was aangesteld om gevluchte Nederlandse oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Daardoor liepen tientallen plegers van de ergste daden vrij rond, verjaarde hun zaak en bleef het rechtvaardigheidsgevoel bij de slachtoffers of hun familieleden onbeantwoord. Geen veroordeelde naar Duitsland gevluchte Nederlandse misdadiger zat in Nederland alsnog zijn hele straf uit. De meesten stierven zonder ooit verantwoording te hebben afgelegd voor hun wandaden.

Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hielden niet op na de Tweede Wereldoorlog. Het doel van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden is onbekende en vergeten oorlogsmisdaden waarbij Nederland of Nederlanders om wat voor manier bij betrokken zijn in de publiciteit te brengen en te houden. Wij willen de "prikkel" zijn waardoor de schuldigen hun straf niet ontlopen of kunnen vergeten. Daarvoor is uw hulp nodig. Wilt u ons attenderen om zaken, stuur een bericht. Indien gewenst kan uw tip in vertrouwen worden behandeld.

Met vriendelijke groeten,


Arnold Karskens
Voorzitter

1 Bron: 1940-1945: Onverwerkt verleden? , Lezingen van het symposium georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985, Onder de redactie van David Barnouw, Madelon de Keizer en Gerold van der Stroom, HES Uitgevers, Utrecht, 1985.