Weblog

De stichting

Wat wil de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden?

De stichting O-O doet onafhankelijk onderzoek naar personen verdacht van oorlogsmisdaden met een Nederlandse nationaliteit of woonachtig in Nederland en wint informatie in over oorlogsmisdaden waarbij Nederlandse staatsburgers slachtoffer zijn geworden. Wij (bestuur en medewerkers) verspreiden nieuws over voortvluchtige personen verdacht van oorlogsmisdaden of zij die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, dan wel misdaden tegen de menselijkheid en genocide, doormiddel van artikelen in dag- of weekbladen, boeken, radio- en televisie-uitzendingen, persbulletins en interviews. Ook interesseren wij politici en het Openbaar Ministerie voor het opsporen van oorlogsmisdadigers en verzoeken zo nodig de Nederlandse of internationale wetgeving aan te passen.

Hoe pakken we het aan?

Door zelf onderzoek te doen naar en informatie in te winnen over personen verdacht van oorlogsmisdaden en het vergaren van informatie over gebeurtenissen die mogelijk wijzen op oorlogsmisdaden. De nadruk ligt bij verdachten met een Nederlands paspoort of zij die op Nederlands grondgebied verblijven of waarbij mogelijk Nederlandse politieke betrokkenheid bestaat. De informatie wordt publiekelijk toegankelijk gemaakt.

Waarom is dit onderzoek zo belangrijk?

Er zijn honderden personen met een Nederlandse nationaliteit of woonachtig in Nederland die zich hebben schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van oorlogsmisdaden, schendingen van mensenrechten of het ontduiken van internationale sancties. Om de, veelal anonieme, slachtoffers hun recht te geven is het een noodzaak dat de gepleegde feiten algemeen bekend worden en de beschuldigden zich voor een rechtbank verantwoorden. Nederlandse militaire missies in het buitenland kunnen schendingen van het humanitair oorlogsrecht veroorzaken -zoals vastgelegd in de vier Conventies van Genève uit 1949 en de twee Aanvullende Protocollen uit 1977. Misstanden soort de stichting op. Publiciteit en de daaruit voortvloeiende angst voor vervolging zal er voor zorgen dat personen met een kwalijk oorlogsverleden zich blijvend bewust blijven van hun daden. Nederlandse staatburgers, mensen uit derde landen woonachtig in Nederland en die het slachtoffer zijn van oorlogsmisdaden kunnen voor advies aankloppen en, indien mogelijk en gewenst, kan er onderzoek worden gedaan naar de feiten en omstandigheden.

Alle informatie op de website is gratis voor non-profit doeleinden, bronvermelding is wel gewenst. Voor commerciële aanwending van informatie dient u contact op te nemen met de stichting.