Weblog

Vervolging Nederlandse jihadisten

woensdag 03 april 2019

Naar schatting 280 houders van een Nederlands paspoort zijn als strijder, supporter of aanhang sinds 2014 afgereisd naar Irak en Syrië. Daarvan maakt een kleine driekwart onderdeel uit van de meest extremistische beweging: Islamitische Staat. In 2019 kunnen naar schatting nog altijd zo’n 100 mannen en vrouwen of bijna volwassenen verantwoording afleggen voor hun daden. De rest is gesneuveld of te jong.

Jihadisten, zowel de mannden als de vrouwen, worden in Nederland hoofdzakelijk aangeklaagd voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Namens organisaties in Irak en Syrië onderzoekt de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden sinds het voorjaar van 2017 of deze houders van een Nederlands paspoort kunnen worden vervolgd voor het plegen van met name oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Daarop staan langere celstraffen en is verjaring niet mogelijk. Wij zoeken in Irak en Syrië onder Yezidi’s, christenen. Sjiieten, Koerden en gematigde soennieten naar mannen, vrouwen en kinderen die persoonlijk slachtoffer zijn geweest van hun optreden en die vervolging vragen. Het is een lang proces. Voor deze speurtocht en het aanklagen van Nederlandse jihadisten is uw hulp nodig.

 

The Karskens Times 3 juni 2018. Opinie: Oorlogsjournalisten blijf bij je leest.